بررسی قطار مترو و سیستم و تجهیزات آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 76 مقدمه: در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5 خط2 شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد وبررسی قطار مترو و سیستم و تجهیزات آن|30017032|gtz|بررسی قطار مترو و سیستم و تجهیزات آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی قطار مترو و سیستم و تجهیزات آن می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 76

مقدمه:

در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5 خط2 شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد و همچنین قطارهای DC در دو خط نیز با تفاوت اندکی با یکدیگر یکسان است ولی قطارهای خط 5 دارای شکل حرکتی و نوع دیگری می باشد هم از لحاظ ساختمان و هم از نظر نوع کشش آن قطارهای خط 5 بنا به نیاز دارای دو واگن یکی کشنده master در سمت حرکت به سمت جلوی (حرکت Forward) و یکی هل دهنده slave در انتهای قطار می باشد یعنی در حین حرکت فقط دو واگن از قطار فعال می باشد و بقیه واگن ها به صورت تریلر Trailer می باشد. قطارهای AC مشترک مورد استفاده در خطوط 1و2 دارای ساختار مشابه یکدیگر بوده و فرق اساسی آنها در استفاده از جریان و ولتاژ AC در مقابل قطارهای dc که ولتاژ و جریان مصرفی آنها DC است. تفاوت کوچک میان قطارهایDC خط 1 نسبت به خط2 در واگن های Trailer است در واقع قطارهای خط 2 دو واگن از این قطارها به صورت تریلر است در حالیکه در قطارهای DC خط 1 این طور نمی باشد.

قطارهای AC مشترک مورد استفاده در خطوط 1و2 دارای ساختار مشابه یکدیگر بوده و فرق اساسی آنها در استفاده از جریان و ولتاژ AC در مقابل قطارهای dc که ولتاژ و جریان مصرفی آنها DC است.

تفاوت کوچک میان قطارهایDC خط 1 نسبت به خط2 در واگن های Trailer در واحد قطارهای خط 2 دو واگن از این قطارها به صورت تریلر است در حالیکه در قطارهای DC خط 1 این طور نمی باشد.

تجهيزات نصب شده بر روي پانل جلوي اپراتور :

مانومتر هوااين نمايشگر جهت نمايش فشار هواي لوله اصلي قطار و همچنين فشار سيلندر ترمز در هنگامترمز‌گيري براي اپراتور مي‌باشد. اين مانومتر داراي دور رنج‌بندي سياه و قرمز رنگ كه داراي دوعقربه به همين رنگها نيز مي‌باشد.

نمايشگر فشار هواقرمز : فشار هواي لولة اصليمشكي : فشار هواي سيلندر ترمز واگن محلي

دستگيره ترمزيدستگيره ترمزي يكي از اجزاء سيستم كنترل ترمز در كابين اپراتور مي‌باشد.تجهيزات كنترل ترمزتوسط اپراتور به دو نوع است، يك نوع براي كابين اپراتور در واگن MC و TC و ديگري براي پانلايستاده د ر واگن MS ، اپراتور براي تنظيم سرعت قطار و كنترل بر حالت ترمز‌گيري، دستگيرهترمزي در گامهاي مختلف قرار مي‌دهد.

شاسي شروع سربالايي : Hill startدر شرايط ويژه مثلاً وقتي قطار در سربالایی يا شيب زياد پارك شود، مدار شروع سربالاييHill start circuit براي محافظت قطار از سُرخوردن قبل از حركت تعبيه شده است .سوئيچ ریست : Resetسوئيچ RESET فقط در مورد خطاهاي اضافه بار مدار اصلي و بي‌برقي مدار اصلي كاربرد دارد،براي غلبه بر اين خطاها از سوئيچ RESET استفاده می شود .

بوش باتن ترمز اضطراري : Emergency breakراهبران از اين بوش‌ باتن در مواقع اضطراري جهت نگه داشتن سريع قطار استفاده مي‌كنند .

صفحه كليد عملكرد دربها :اين صفحه كليد از سه قسمت “Door selecting” كليد سلكتوري انتخاب عملكرد دربها وكليدهاي فشاري open و close دربهاي سمت راست و دربها سمت چپ تشكيل گرديده است،اپراتور با توجه به استفاده از درهاي ‘‘يا تست’’ كليد انتخاب عملكرد دربها را در موقعيت R يا L ياL/R قرار مي‌دهد و يا براي اينكه دربها قابليت بازشدن را نداشته باشنددر وضعيت صفر قرارمي‌دهد.مارش تعيين جهت حركت قطار “BW/FW”اپراتور با قراردادن مارش در هر يك از حالات FW يا BW مي‌توان قطار را به سمت جلو يا عقبهدايت كند .

درام حركت FW/BW

صفحه TDU “Text Display Unit”اين كليد نشان‌دهنده يك واسطه نوشتاري بين اپراتور و سيستم ATP مي باشد