مبلمان شهری و ابزار و طراحی و اهمیت آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 50 مقــدمــه مبلمان شهري از جمله عناصر سازنده فضاي شهري محسوب مي شود كه كميت و كيفيت زيبايي،راحتي ،دوام و محل استقرار آن نقش بسيار اساسي در دستيابي به شهري زيبا و سالم دارد شهري كه در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضومبلمان شهری و ابزار و طراحی و اهمیت آن|30017031|gtz|مبلمان شهری و ابزار و طراحی و اهمیت آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبلمان شهری و ابزار و طراحی و اهمیت آن می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 50

مقــدمــه

مبلمان شهري از جمله عناصر سازنده فضاي شهري محسوب مي شود كه كميت و كيفيت زيبايي،راحتي ،دوام و محل استقرار آن نقش بسيار اساسي در دستيابي به شهري زيبا و سالم دارد شهري كه در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجيح دهند. از آنجا كه سه هدف اصلي برنامه ريزي شهري،سلامت،آسايش و زيبايي مي باشد لذا دستيابي به هر سه مورد،در كنار توجه به طراحي دلپذير فضاي شهري به دقت و حوصله در طراحي و برنامه‌ريزي مبلمان شهري است.مبلمان زيبا در فضاي نازيبا،جذابيتي نخواهد داشت و فضاي زيبايي كه در آن مبلمان نازيبا استقرار يابد،جلوه نخواهد كرد بدين منظور طراحي توأم فضاي شهر و مبلمان شهري اساس دستيابي به شهر سالم امروزي است. از سوي ديگر توجه به تناسبات انساني در ساخت مبلمان شهري و نيز توجه به شرايط اقليمي و مصالح بومي نيز از ضروريات در طراحي مبلمان شهري است. مكان يابي محل استقرار مبلمان،توالي و تواتر چيدمان آن نيز در كيفيت بصري فضا تأثير مثبتي بر جاي مي گذارد.توجه به طراحي مبلمان شهري در دنيا مقوله اي جديد محسوب مي شود و تا مدتها در بسياري از كشورها به عنوان موضوعي غيرضروري مورد بي توجهي قرار مي گرفت. در كشور ما نيز به رغم برخي غير متخصصان اين مقوله امري لوكس گرايانه و فانتزي قلمداد مي شده است اما افزايش آگاهي شهروندان از يك سو و افزايش متخصصان از سوي ديگر،باعث توجه جدي تر به اين مورد گرديده است با اين وجود بيشتر انواع مبلمان شهري كشور صرفاً تقليدي از جوامع غربي است و در طراحي و برنامه ريزي آن به شرايط بومي،اقليمي و فرهنگي توجه چنداني نشده است به گونه اي كه منابع علمي مرتبط با اين مقوله بسيار كم بوده،فقدان منبعي جامع كه بتواند ايده هاي جديدي به خوانندگان ارايه نمايد بسيار محسوس است. متخصصان رشته هاي طراحي شهري،برنامه ريزي شهري،معماري،شهرسازي،طراحي صنعتي،جامعه شناسي،عمران و … به صورت تجربي دست به طراحي مبلمان شهري مي زنند ولي از آن جا كه اين عمل در اكثر موارد از اصول خاصي پيروي نمي‌كند،در هر كوي و برزن شاهد سليقه هاي متفاوت در اين عناصر شهري پرداختن به مقوله اي كه ادبيات علمي آن بسيار محدود است هم عيب است و هم حسن؛ ايراد اساسي محدوديت منابع است و مزيت آن تازگي مطلب و كمك به غناي طراحي مبلمان شهري. لذا نگارندگان اين كتاب به دليل كمبود منابع علمي تهيه،تدوين و تأليف كتابي نسبتاً جامع در اين خصوص را وجهه همت خويش قرار دادند وتلاش كردند تا ضمن بهره گيري از منابع علمي،تجربه هاي شخصي خود را كه در سالها تحقيق در اين زمينه به دست آمده به اين اثر بيفزايند.در اين اثر بيش از يكصد سايت اينترنتي مورد بررسي جامع قرار گرفته است تعداد بي شماري تصوير را از شهرهاي كشور و برخي از كشورهاي جهان مستقيماً تهيه و صدها طرح را در محيط هاي گرافيكي طراحي نموده ايم تا رضايت بيشتر خوانندگان را جلب نماييم،ماهيت موضوع اقتضا مي نمايد كه بيشتر مصور و آراسته به طرح و عكس باشد تا نوشته و متن،لذا به رغم نگارندگان انبوهي تصاوير يا طرح هاي داخل متن،موجب غناي بيشتر اين اثر گرديده است.با وجود تلاش خستگي ناپذير در زمينه تأليف اين كتاب اين اثر خالي از اشكال نيست و قطعاً عنايت اهل فن در راهنمايي بي دريغشان ما را در دستيابي به هدف جامعيت اين اثر درچاپ هاي بعدي ياري خواهد رساند.2 1 نيمكت ها و نقش آن در زيبا سازي فضاهاي شهري2 1 1 مكان يابي و طراحي نيمكت ها و سكوهادر شهرهاي امروزي مكان هاي نشستن از عناصر مهم مبلمان به حساب مي آيند و برنامه ريزان و طراحان با مجهز كردن فضاهايي از شهر با اين عناصر،محيطي جهت توقف،آرامش،گفتگو و تعامل اجتماعي كه از نيازهاي انسان امروزي است به وجود مي آورند. انواع مبلمان با كاربري نشستن عبارت است از:نيمكت ها،خميدگي ها،لبه ها،سكوها و… همواره بايد در طراحي اين مكان ها موارد زير را در نظر گرفته شود:1 راحتي2 سادگي شكل3 سادگي اجزاء4 سهولت نگهداري5 دوام رنگ و جلا6 مقاومت در مقابل تخريب(هادوي،سارا،پيام سبز،شماره 9 8،ص 21)7 تنوع و خلاقيت8 هماهنگي با محيط9 هماهنگي با ساير مبلمان موجودهمواره بايد در مكان يابي محل هاي نشستن دقت فراواني مبذول داشت تا ضمن فراهم كردن آسايش كاربر،از ايجاد مزاحمت براي ساير افراد نيز جلوگيري شود. بدين منظور معمولاً مكان هايي انتخاب مي‌شود كه داراي خصوصيات كلي زير باشد:1 تا حد ممكن از باد و ساير عوامل جوي در امان باشد.2 از مناظر محيطي بهره مند گردد.3 حداقل منظر دوسويه داشته باشد.4 به افراد گزينه هاي متنوعي براي انتخاب ارايه دهد مانند: آفتاب،سايه،آرامش.5 در تلفيق با ساير مبلمان ضروري يا نزديك آنها باشد.2 1 2 ابعاد و تناسباتدر اكثر موارد نيمكت ها در اندازه و سايز هاي متفاوت طراحي ساخته مي شود ولي معمولاً رعايت يك سري اصول و قواعد الزامي است به عنوان مثال براي استفاده بهينه و فراهم كردن آسايش كاربران اندازه هاي زير براي ساخت مكان هاي نشستن (به خصوص در مدت زمان طولاني) توصيه مي شود.1 ارتفاع نيمكت 50 45 سانتي متر2 عمق نيمكت 48 42 سانتي مترمعمولاً نيمكت هاي معمولي 2/1،18/1،4/2 و … متر طول دارند. اگر طول نيمكت ها بيش از اندازه طويل باشد براي دراز كشيدن مورد استفاده خيابانگردها قرار خواهد گرفت بنابراين ضمن رعايت اندازه مناسب مي توان با گذاشتن دسته هايي در طول نيمكت تا حدود زيادي از اين امر جلوگيري نمود.(سعيدنيا،احمد،1379،ص36.)