خرید: آشنایی با سلسله هخامنشیان و مردم و حکومت و آثار بجا مانده آن

خرید: آشنایی با هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش تخصیص هزینه ها ABC

خرید: بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلو

خرید: آشنایی با بیماری هپاتیت و علائم و عوارض و پیشگیری آن

خرید: آشنایی با آب و اهمیت و آلودگی و تصفیه آن و مروری بر فناوری نانو در صنعت آب

خرید: بررسی وضعیت نيروگاههاي هسته اي در جهان

خرید: آشنایی با ورزش هاکی و ژیمناستیک و جاگینگ و شاخه ها و تاریخچه و فواید آنها

خرید: آشنایی با نيروگاه بادي و احداث آن و مروری بر مزایای انرژی بادی

خرید: آشنایی با نگاه اسلام به ورزش و تربيت بدنی و مروری بر ورزش هاي مورد تأكيد در اسلام

خرید: نگاهی به مبانی جریان سودگرایی از دیدگاه جاتن استوارت میل